W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Sobota, 13 Kwiecień 2024 Imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja

Związek Strzelecki

Związek Strzelecki

Prezes:     Roman Burek

Kontakt:  telefon: 604 219 765
                Email:   komendant@zwiazek-strzelecki.pl

Siedziba:  Rynek 15
                 26-610 Radom

Historia: Związek Strzelecki powstał we Lwowie w 1910 roku z inicjatywy nielegalnego Związku Walki Czynnej, jako organizacja paramilitarna. Działał jednak legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie, we Lwowie pod nazwą Związek Strzelecki, w Krakowie jako Towarzystwo Sportowe „Strzelec”. Kierowała nim Komenda Główna Związków Strzeleckich z siedzibą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Komendzie Głównej podlegały Komendy Okręgowe: w Krakowie (Galicja Zachodnia), Rzeszowie (Galicja środkowa) i Lwowie (Galicja Wschodnia) oraz Komenda Królestwa Polskiego i Komenda Zagraniczna. Organizacje strzeleckie działające w zaborze pruskim i Królestwie Polskim pozostawały w konspiracji.
     W Galicji Związek Strzelecki organizował szkoły podoficerskie i oficerskie, mógł korzystać ze strzelnic wojskowych, odbywać ćwiczenia oraz kupować broń i amunicję. Jego członkami byli przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, kierunków i partii politycznych (z wyjątkiem Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy). Szczególną rolę w rozbudowie organizacji odegrali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. W maju 1913 roku zlikwidowano Komendę Główną, jej funkcję przejął Wydział Wojskowy Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, której komendantem wojskowym został Józef Piłsudski. W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył 8000 członków zrzeszonych w 200 oddziałach strzeleckich. Członkowie Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich stanowili podstawę Legionów Polskich, walczących u boku Cesarstwa Austro-Węgierskiego, oraz konspiracyjnej Polskiej Organizacji 

Misja:     ZS realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej
              zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1. Działalność nieodpłatna Związku Strzeleckiego:
1) rozwijanie działalności patriotycznej i proobronnej społeczeństwa i swoich
członków,
2) organizowanie konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, pikników o charakterze
patriotycznym, historycznym, pokazów historycznego umundurowania i uzbrojenia
żołnierza polskiego, naukę pieśni patriotycznych,
3) organizowanie i wspieranie wystaw broni, wystaw kolekcji broni, szerzenie wiedzy
o broni palnej i bezpiecznego obchodzenia się z nią,
4) prowadzenie współpracy na rzecz integracji europejskiej, realizację programów
i projektów z europejskimi instytucjami i partnerami samorządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi,
5) prowadzenie wykładów, kursów, ćwiczeń, obozów i innych form edukacji
proobronnej,
6) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami
powołanymi do działania w zakresie obronności państwa, ochrony i bezpieczeństwa
publicznego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu
wychowania ogólnego i obywatelskiego młodzieży,
7) wyszkolenie proobronne (prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów,
szkolenie komendantów i instruktorów),
8) organizację wszelkiego rodzaju imprez, wyjazdów, wycieczek, uroczystości i rocznic,
9) działalność kulturalną, edukacyjną, sportową, wydawniczą, stypendialną,
informacyjną i promocyjną,
10) udział w różnego typu uroczystościach o charakterze patriotycznym,
w uroczystościach państwowych i narodowych oraz religijnych,
11) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i obozów dla dzieci i młodzieży,
12) organizowanie różnych przedsięwzięć w celu kształtowania i propagowania
zdrowego trybu życia i podnoszenia sprawności fizycznej,
13) tworzenie i wspieranie działalności ośrodków szkoleniowych służących
podwyższaniu wiedzy i umiejętności członków ZS oraz nadawanie, uprawnień
i zaświadczeń,
14) pozyskiwanie mienia ruchomego i nieruchomego na działalność szkoleniową,
15) organizacja imprez, konferencji i wykładów,
16) promowanie idei ZS z wykorzystaniem Internetu,
17) promocja i organizacja wolontariatu, działalność leczniczą i rehabilitacyjną,
18) sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach celów statutowych, szczególnie
wytworzonych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
19) upowszechnianie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej
osobowości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia,
wolny od uzależnień.
2. Działalność odpłatna Związku Strzeleckiego:
1) organizowanie szkoleń, kursów i zawodów,
2) odpłatność za legitymacje, książeczki itp.,
3) wpłaty za materiały szkoleniowe,
4) organizowanie rekonstrukcji historycznych,
5) inne opłaty (wynagrodzenia) pobierane od beneficjentów do wysokości
poniesionych kosztów, w ramach działań statutowych mieszczących się w sferze
pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.